İdari Personel

Öznur AKDOĞAN
Tekniker
Tevfik EKİCİ
Bilgisayar İşletmeni
Ersin IŞIK
Bilgisayar İşletmeni
Meltem YALÇIN ERTÖRER
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
Hakan UZUN
İdari Destek Görevlisi
Ali ULUĞ
Teknisyen
>