Hakkımızda

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Basın, Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü, Genel Sekreterliğe bağlı bir birim olarak hizmet vermektedir.
Basın, Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü, Üniversitemizin güçlü kurum kimliğini pekiştirerek yerel ve ulusal basınla iletişim kanallarını her daim açık tutma, alanındaki teknolojik ve akademik gelişmeleri izleyerek uygulamaya aktarma ve çalışmalarıyla Üniversitemizin ulusal ve uluslararası tanıtımına destek olma misyonuyla hareket etmektedir.
Kurum içinde tüm öğrenciler ile akademik ve idari personel, kurum dışında muhtemel öğrenciler ve mezun öğrenciler ile birlikte ulusal ve uluslararası eğitim ve öğretim dünyası ile tüm medya kuruluşları Basın, Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürlüğünün hedef kitlesidir.
Yürüttüğü faaliyetler ile Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin tanıtılması ve kamuoyunda olumlu imajının sürekliliğinin sağlanması Basın, Halkla İlişkiler ve Protokol Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları kapsamındadır.

  Görev, Yetki ve Sorumluluklarımız
- Üniversite bünyesinde düzenlenen akademik, sosyal ve kültürel etkinliklerin basın bültenlerinin hazırlanması ve basın kuruluşlarına duyurulması,
- Üniversite bünyesinde düzenlenen akademik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin takip edilmesi, video ve fotoğraf arşivinin yapılması,
- Rektörümüz ve Üniversitemiz ile ilgili konular hakkında medyada yer alan haber, yazı ve programları takip ederek ilgili birimlerin bilgilendirilmesi, bunların düzenli bir şekilde arşivlenmesi,
- Kurumsal bellek oluşturmak amacıyla her türlü bilgi, belge ve materyalin arşivlenmesi ve gerekli durumlarda paylaşılması,
- Basın mensuplarının sözlü ve yazılı bilgi taleplerini karşılayarak, Üniversitemiz ile basın kuruluşları arasında sağlıklı bilgi alış verişin sağlanması,
- Etkinlik afişi ve davetiyelerinin tasarlanması, basımı ve dağıtımı,
- Etkinliklerin mail yoluyla akademik ve idari personele duyurulması,
- Etkinliklerin protokol kurallarınca düzenlenmesi,
- Üniversitemiz iç ve dış protokol listelerinin periyodik aralıklarla güncellenmesi,
- Akademik Yıl Açılış Töreni, Mezuniyet Törenleri vb. geniş katılımlı organizasyonların hazırlık aşamalarından itibaren düzenlenmesi ve takip edilmesi,
- Üniversitemiz web sayfası üzerinden duyuru ve etkinliklerin yayınlanması,
- Üniversitemiz haberleşme listelerinin yönetimi,
- Üniversitemizin Bilgi Edinme Birimine, Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığı Takip ve Değerlendirme Bilgi Edinme Koordinatörlüğü tarafından (CİMER) yönlendirilen müracaatların ivedilikle değerlendirilmesi, incelenmesi ilgili birimlere elektronik ortam üzerinden gönderilerek, takibinin yapılmak suretiyle yasal süreler içinde sonuçlandırılması,
- Sosyal medya üzerinden gelen Bilgi Edinme başvurularının değerlendirilerek sonuçlandırılması,
- Üniversitemiz resmi sosyal medya hesaplarının yönetilmesi, içeriklerin hazırlanması ve yayınlanması, kullanıcılarla etkileşimin sağlanması,
- Üniversitemizin Muğla ve diğer kentlerdeki eğitim fuarlarında temsil edilmesi ile birlikte bu fuarlarda kullanılan her türlü tanıtım malzemelerinin tasarlanması ve hazırlanması,
- Üniversiteyi ziyaret etmek isteyen öğrenci grupları için gerekli koşulların sağlanması,
- Fakülte ve bölüm ayrımı gözetmeksizin kendini basın yayın alanında geliştirmek isteyen tüm öğrencilerin stajyer olarak çalışmalarına olanak sağlanmasıdır.
>